battaporta - home

Battaporta @instagramExtreme Mountain Run

31-08-2015 a las 16:19

(dd)

Far cun crutsch, currer da plauncas si, schliar ligns e bler auter – quai è stà l’emprima ediziun dal Extreme Mountain Run a Lumbrein. L’uniun da giuventetgna ha organisà la cursa d’orientaziun cun 15 posts...

Metal rap e midar il mund en il Nepal

31-08-2015 a las 09:30

()

Blers giuvens che vivan sin la terra en in mund tradiziunal cun naginas perspectivas, e da tschella vart ils giuvens en la chapitala Kathmandu, era els cun pitschnas perspectivas. Sur ils giuvens ha Casper Nicca discurrì cun ils...

Sven Spescha, il hacker

20-08-2015 a las 15:35

(dh)

Facebook n’è betg mo ina plattafurma per tai e tes amis mabain era ina buna finamira per criminals che vulan far il hacken tai e tes profil. Nus avain discurrì cun Sven Spescha, che sa far quai e ch’ha gist cumprovà ch’el riva en...

Novitads en emojis #9

19-08-2015 a las 07:35

(dh)

Da quest'aura statt'ins pli gugent endadens e guarda las novitads. U legia las novitads. Lain guardar sche ti has la savida per noss quiz!

Fuck portg!

14-08-2015 a las 14:27

(dd)

Fuck e scheisse. Quai èn ils plaids per blastemmar che vegnan duvrads fitg savens da la giuventetgna. E tge èsi cun ils pleds rumantschs? Nus avain vulì savair tge expressiuns ch’i dat per rumantsch ed avain dumandà la generaziun...

Novitads en emojis baby!

12-08-2015 a las 13:53

(lc)

Nus avain puspé fatg promt per vus tut quai che vus stuais savair en furma dad emojis! Yay!

Colliaziun da glista - WTF?!

07-08-2015 a las 12:06

(og)

Igl na vegn betg pli simpel. Pli datiers che las elecziun en october vegnan, e dapli che medias rapportan da politichers, partidas e cumbats electorals. Qua ston ins anc vegnir londerora! Sco per exempel questa emna cura ch’igl è...

Marina Morgenthaler tochen al limit

05-08-2015 a las 17:24

(lc)

Battaporta è stà a trenar cun Marina Morgenthaler. Sper currer, nudar, ir cun velo e bler auter sport participescha ella en sieu temp liber a cursas pli spezialas sco per exempel in gigatlon. Marina raquinta nus daco che ella fa...

Esters en Svizra ed l'emprim d’avust

31-07-2015 a las 17:50

(lc)

L'emprim d’avust é per la svizra in di da festa. Ma co resentan esters che vivan gia dapi onns en svizra ester quai di? Nus avain dumandà els davart il patriotissem svizzer e lur agens rituals dals dis naziunals en lur patria....

Open Air Lumnezia 2015 - la reportascha

28-07-2015 a las 10:51

(og)

Suenter il open air è avant il open air. Nus avain per vus ina invista dal Open Air Lumnezia 2015 tut speziala. Da bands e visitaders, da davant enfin davos las culissas. Vegnì cun e senti l’atmosfera dal Open Air Lumenzia...