GiuRu?! Mai udì.

29-08-2014 a las 18:32

(dd)

Tge fa la GiuRu concret per la giuventetgna rumantscha? E sa la giuventetgna atgnamain tgi che quella GiuRu è?

Il davos temp audan ins il pled GiuRu mo en connex cun la Lia Rumantscha ed ils ominus tatgaders.

Nus essan stads a...

Selfie obscura 2.0

22-08-2014 a las 11:27

(dh)

Il selfie cun nossa camera obscura fiss fatgs – u betg? Per sviluppar nossa fotografia survegnin nus agid da Michael Casutt. El dat ils tips e trics co noss selfie gartegia.

JACKPOT!

21-08-2014 a las 17:18

(og)

47.8 milliuns en il jackpot da lotto! Quai fiss ina bella summa. Tge faschessan ils collavuraturs da RTR cun tons daners?

Sche Geri fa selfies...

20-08-2014 a las 15:33

(dd)

In selfie ha bunamain mintgin gia fatg e tramess. Mo in selfie senza vestgadira? Il politicher Geri Müller ha para fatg quai e quai è ussa vegnì en il public. Penibel per el. Mo co guardi ora tar la giuventetgna? È trametter...

Selfie obscura

15-08-2014 a las 17:58

(dh)

Flickr, Instagram e Photoshop – Quai mo intgins instruments per manipular e curreger fotografias.

“Selfies” cun intgins effects che fan vesair ora pli vegl la foti ves’ins savens. Battaporta less ir “back to the roots “ e far...

Las bands al Open Air Lumnezia 2014

29-07-2014 a las 08:54

(dh)

Sco uffant da la muntogna han ils blers da nus gia ina giada mulschì ina vatga, ina chaura u ina nursa. U auters animals, ma quai è vossa chaussa. En tutta cas vulain nus era che ils stars da l’Open Air Lumnezia mussan lur...

Curdin Derungs e Rino Caviezel - responsabels da construcziun

24-07-2014 a las 22:34

(dd)

Mo pli paucas uras e lura vai liber cun l'Open Air Lumnezia 2014.

Per che tut è pront sin la plazza a Degen èn els dus responsabels: Curdin Derungs e Rino Caviezel

Gion Marc Collenberg - responsabel voluntaris

18-07-2014 a las 15:06

(og)

360 voluntaris procuran per quai che tut las persunas al Open Air Lumnezia stattan uschè bain sco pussaivel. Gion Marc Collenberg, president da l’Uniun Open Air Lumnezia, è responsabel ch’i dat mintg’onn avunda voluntaris. Co che...

Dar sang – insatge per tai?

11-07-2014 a las 16:19

(og)

 

Perquai ch’i manca pel mument sang en tut la Svizra avain nus da Battaporta tramess a nossa redactura Daniela al Ospital chantunal a Cuira per dar sang. Tge che tocca tut tar dar sang e pertge che ins sa salvar ad ina massa...

Norbert Cavegn - president e sponsoring

04-07-2014 a las 15:14

(dd)

El è stads a mintga ediziun da l’Open Air Lumnezia – auter che ina giada, lura ha el stuì ir ad ina nozza. Norbert Cavegn e president e responsabel da sponsoring. Uschia ha el da far cun blera glieud e coordinar termins.